Dodací podmínky

Doplnění dodacích podmínek: 

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


Kupující je povinen zkontrolovat zásilku při převzetí zboží od přepravce , zda není poškozena!  V případě jakýchkoliv závad je povinen kupující tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení zásilky, či obalu by neměl kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že zákazník při přebírání balíku od zaměstnance přepravní společnosti zjistí, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození, měl by takovou zásilku buď rovnou odmítnout, nebo zboží před zaměstnancem přepravní společnosti vyjmout z obalu a ověřit, zdali nedošlo k jeho poškození.
Pokud si kupující zásilku přijme , je v tomto případě NUTNÉ zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který zásilku předává.

My jako obchod nedoporučujeme poškozené zásilky přebírat !

 

(Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.)

Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky, uskutečněné v eshopu Kidscompany.cz i dle obdržené faktury. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky  je kupující povinen o tom vyrozumět prodávajícího.

Pozor u ČP : Pokud Vás poštovní doručovatel nezastihne doma, nechá Vám ve schránce informaci, kde si můžete balíček se zbožím vyzvednout (obvykle na nejbližší poště) a budete informováni i pomocí SMS zprávy. Od tohoto okamžiku máte 7 dnů na vyzvednutí zásilky. Pokud tak neučiníte, bude vrácena zpět k nám, čímž se ovšem vystavujete riziku, že při případné příští Vaší objednávce bude na tuto skutečnost brán zřetel a může být příští doručení zboží podmíněno platbou předem nebo může být Vaše objednávka zcela odmítnuta.