Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
Provozovatel je oprávněn zrušit objednávku, pokud kupující neuhradí částku do týdne (platba předem na účet). Zboží rezervujeme 14 dnů, pokud se nedohodneme jinak!

4.1) BEZDŮVODNÉ VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY
 
 
Pokud objednávka nebyla včas stornována, nebyla  nám změna zdělena (písemnou formou), jsme donuceni vše předat našemu právnímu oddělení.
 
Vznikly ztráty budeme chtít z Vaší strany uhradit.

UPOZORNĚNÍ:
 
POKUD SI ZÁKAZNÍK BEZDŮVODNĚ NEVYZVEDNE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ, POPŘÍPADĚ BEZDŮVODNĚ NEUHRADÍ PLATBU ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ. BUDE PŘIDÁN NA PORTÁL:

http://nespolehlivizakaznici.eu/ 

 
NA TOMTO PORTÁLE BUDE UVEDENO JEHO JMÉNO, MĚSTO A EMAIL.
 
BUDE TO VAROVÁNÍ PRO DALŠÍ E-SHOPY.

V případě nevyzvednuté dobírky bude zákazníku účtována částka Kč 350,-- - vzniklé náklady na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta).
 
Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společně s osobními údaji společnosti Deredes s.r.o. www.fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím balíkové služby PPL a DHL.

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 3 prac. dnů od obdržení platby).

V jiném případě informujeme zákazníky.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

 

Základní ceny za dopravu a platební možnosti:

 

  1. Dobírka ................................. 40 kč

  2. PPL kurýrní služba  ...............  99 kč

  3. Česká Pošta ......................... 119 kč

  4. Online platba ....................... zdrama

  5. Platba předem na účet ......... zdarma

  6. Osobní odběr ....................... zdarma

  7. Nákup nad 5999,- kč ............ zdarma

  8. Česká Pošta pro Slovenskou Republiku .......259 kč


Nadměrné balíky:

od 50 kg a více ................... 400 kč ( např.TRAMPOLÍNA)

 Při objednávce a dodávce poštou nad 10.000,- Kč neplatíte poštovné.  Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

Dodání zboží na SLOVENSKO:


Objednávky slovenských zákazníkov zasielame po úhrade tovaru a prepravneho (300 Kč) prevodom na náš účet, tovar zasielame obratom po nabehnutí úhrady na účet, čo trvá v priemere 4-5 dní, doba dodania od prijatia úhrady je cca 5 dní.
Dodávka tovaru do Slovenskej Republiky je za 300 Kč.


Pri zadávání príkazu na úhradu vyberte prosím kód spoplatňovania OUR ( všetky poplatky hradí príkazca )
(V případě zadaní platby s dispozicí BEN nebo SHA neobdržíme na náš účet celou kupní cenu a zboží proto nemůžeme odeslat. Neúplné platby nebo platby omylem vracíme výhradně po odečtení našich bankovních výloh spojených s vrácením platby. Děkujeme za pochopení.)


Oznámenie pre slovenských zákazníkov: platbu za tovar prosím posielajte až vo chvíli, ked od nás dostanete potvrdenie, že všetky položky z objednávky sú skladom.
Pozor, do zahraničia zasíláme pouze: platba  předem ,převodem na účet.

  6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8) PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Ochrana osobních údajů

   Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Dále bychom Vám chtěli detailně objasnit, jaké osobní údaje sbíráme, proč tato data shromažďujeme a jak jsou dále využívány pro vyřizování Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.
Kontakt
Když uživatel uvede svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, komunikuje s ním prostřednictví e-mailu nebo telefonicky. Pokud uživatel nechce dostávat žádné další e-mailové zprávy ani nechce být telefonicky kontaktován, může svůj souhlas udělený v rámci uvedení adresy kdykoli odvolat. Pro odstranění ze seznamu e-mailových adres stačí sdělení e-mailem.
Pokud je v rámci uvedení adresy jmenována kontaktní osoba, má kdykoli právo být informována o uložených datech, které se týkají její osoby, jejich původu a příjemci i o účelu zpracování dat, může tato data opravovat nebo žádat jejich smazání.

 

 

9) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY


Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Občanského Zákoníka od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující kroky:

1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: Vaše jméno, adresu, číslo faktury (či daňového dokladu), číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, telefonním kontaktem. Email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).

2. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.). Za zboží, které bude vráceno nepoškozené, bez známek opotřebení, v originálním nepoškozeném obalu, bude vráceno 100% zaplacené částky.

3. Zboží zašlete na naši adresu vždy jako OB (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě na dobírku! Vrácení výrobku podnikateli provádí spotrřebitel na své vlastní náklady.
 

Vracení postovného při odstoupení od kupní smlouvy a informace k odstoupení od kupní smlouvy dle ČOI

§ 1829 odst. 1 občanský zákoník stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta v případě kupních smluv běží ode dne převzetí zboží. Bylo-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží daná lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smluv, jejichž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, je však počátkem lhůty naopak den převzetí první dodávky.

Dle § 1829 odst. 2 pak platí, že nebyl-li spotřebitel o využití tohoto práva poučen, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

V § 1832 odst. 1 pak na uvedené navazuje povinnost podnikatele vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Je však třeba upozornit na okolnost, že vrácení částky, kterou podnikatel přijal jako platbu za dodání zakoupeného výrobku, je dle § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, podnikatel mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí.

Podnikatel také nemusí vracet přijaté peněžní prostředky, dokud mu spotřebitel zakoupené zboží nevrátil či alespoň neprokázal, že je již podnikateli odeslal (§ 1832 odst. 4). Smluvní strany si tedy sice mají po odstoupení navzájem vrátit poskytnutá plnění, je však na spotřebiteli, aby v tomto směru učinil první krok. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady. Musí však o této skutečnosti být podnikatelem předem poučen. Pokud tak podnikatel neučiní, je povinen na základě § 1832 odst. 3 i k úhradě těchto nákladů.

5. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.

6. Upozorňujeme, že vrácení částky, kterou jsme přijali za platbu zakoupeného zboží, je dle  § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy zákazník zvolí (a zaplatí) dražší způsob dodání, tak my mu plnou cenu takového způsobu dodání vrátit nemusíme.To znamená, že provozovatel má právo si zvolit na vrácení částky nejlevnější variantu doručení .

 

10) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existuj&iacu te;cí již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 

 11) ODPOVĚDNOST

 

Upozorňujeme, že informace o zboží a službách na stránkách tohoto internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.

 

12) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Není-li v záručním listě uvedena, delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Drobné zboží (většinou neobsahuje záruční list) je nutné reklamovat zasláním na adresu našeho skladu s číslem faktury (či s daňovým dokladem) a datem prodeje. 
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. 

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady, způsobené běžným opotřebením, nesprávným zacházením, nesprávným používáním výrobku a nesprávným skladováním.

Standardní dvouletá záruční lhůta je započata převzetím zboží kupujícím.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyskytne-li se na zboží závada, kontaktujte prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu (zaslání náhradního dílu, oprava zboží, výměna zboží, vyzvednutí zboží atd.). Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době (nejdéle však do 30-ti dnů od převzetí zboží). Pokud tato lhůta nebude dodržena, má kupující nárok požadovat zpět kupní cenu v plné výši. Vyřízení reklamace (ať už její uznání, či neuznání) sdělí prodávající kupujícímu v téže lhůtě. Zboží k reklamaci doručte poštou, či osobně na adresu naší provozovny, dopravné hradí v tuto chvíli kupující. V případě uznané reklamace se tato částka prodávajícím zpětně vrací kupujícímu.
Prodávající rozhodne o vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.


b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.


c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.


d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-lise s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

9) PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.


b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24 hodin.     

d) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob


 

 

 

Provozovatel kidscompany.cz: 

 

Jaroslava Benešová
Ellerova 1101

Strakonice 38601

Adresa provozovny: Katovická 175
Město: Strakonice

ICO.: 490 10000 
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

DIČ: CZ 536012210

Jsme plátci DPH

 

 

 

Uvedená adresa slouží jako sídlo firmy, nikoliv sklad.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 350,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní po kuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednán
Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Úvodní stránka